OUR PRODUCTSKANHAIYA FRESH PANIR

KANHAIYA STANDARD MILK

KANHAIYA RASSOGULLA

KANHAIYA DAHI


KANHAIYA GHEE